Lege-oharra

Jabetza legalari eta copyright-ari buruz

AMETS S.L. enpresa webgune honen eta haren edukiaren jabea da. Debekatuta dago webgune hau eskualdatzea, lagatzea, saltzea, alokatzea eta/edo jendaurrean jartzea, jabeen baimenik gabe. Webgune honetan aurkeztutako informazioa orientagarria da, eta AMETS ez da informazio hori zehatza edo eraginkorra ez izatearen ondoriozko erantzukizunik izango. Aldez aurretik abisatu gabe eta inolako mugarik gabe webgunearen edukia aldatzeko eskubidea gordetzen du AMETS-ek. Webgune honetara bidalitako edo inprimakien bidez sartutako informazioak egiazkoa izan beharko du, eta ez du hirugarrenentzako eskubidea eta indarreko legeria urratuko. AMETS-ek ez du pertsonarekiko edo enpresarekiko kontratuz kanpoko erantzukizunik onartzen, baldin eta birus informatikoek edo edozein motatako elementu informatikoek eragindako edozein motatako kalteak baditu, ezin baitu %100ean bermatu birusik edo bestelako elementurik webgunean ez egotea.

Webgunea erabiltzeko baldintzak

AMETS VI-11613 Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 1257 liburukian, 0 liburuan, 73. folioan, 1. inskripzioa.

AMETS-ek bere webgunean jarduera motari, produktuei eta egiten dituen zerbitzuei buruzko informazioa eskaintzen du, aldez aurretik harpidetza eginda eta itundutako baldintzetan.

AMETS-ek www.ametssl.com webgunean dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea izango du, eta informazio hori eskuratzeko aukera mugatu edo ukatu ahal izango du. Bereziki, AMETS-ek eskubidea izango du bere webgunerako sarbidea ezabatzeko, mugatzeko edo galarazteko AMETS ez diren gertaerengatik zailtasun teknikoak sortzen badira, eta zailtasun horiek, bere ustez, webgunearen funtzionamendu egokirako hartutako segurtasun-mailak murrizten edo deuseztatzen badituzte.

Debekatuta daude hirugarrenen legezkotasuna, eskubideak edo interesak urratzen dituzten ekintza guztiak: intimitaterako eskubidea, datuen babesa, jabetza intelektuala, etab. Berariaz debekatzen ditu AMETS honako hauek:

  1. Webgunean edo webgunearen bidez AMETS sistemei edo hirugarrenei edozein motatako kaltea eragin diezaieketen ekintzak egitea.
  2. Posta masiboak (“spaming”) edo mezu handiak bidaltzea sareko zerbitzariak blokeatzeko (“mail bombing”), behar den baimenik gabe, zuzenean edo ezkutuan.

AMETS-ek edozein unetan eten ahal izango du bere webgunerako sarbidea, legearen, fede onaren edo baldintza orokor hauen aurkako erabilera hautematen badu.